Ret til berigtigelse

Du har ret til at få ”berigtiget” – altså rettet urigtige/forkerte oplysninger om dig. I tilfælde hvor det er svært at tale om ”forkert” og ”rigtigt”, har du ret til at få tilføjet din uenighed på en given sag.

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til, at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.

I tilfælde hvor du og den dataansvarlige er uenige om, hvorvidt personoplysningerne er forkerte, skal den dataansvarlige notere, at du mener, at oplysninger om dig er ukorrekte. Den dataansvarlige er desuden forpligtet til at underrette dem, som vedkommende måtte have videregivet de urigtige eller ufuldstændige personoplysninger til.

I tilfælde hvor dine personoplysninger er udtryk for eksterne faglige eller subjektive vurderinger af f.eks. en socialrådgiver eller en læge, er det vanskeligt at fastslå, at dine oplysninger er urigtige. Men har du f.eks. en anden lægeerklæring, der kommer frem til et andet resultat end det, der fremgår hos den dataansvarlige, bør den tilføjes din sag. 

Du kan læse mere om din ret til berigtigelse og dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig. Det betyder, at oplysninger om f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også er personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger