Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Du har for det første ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til en dataansvarlig. Personoplysningerne skal sendes til dig i et læsevenligt format.

Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
  2. Du har selv givet de oplysninger, der behandles.

Du skal være opmærksom på, at personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig, og derfor er f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også personoplysninger. Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger her.

Læs mere om din ret til dataportabilitet i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.