Dataansvarlig og databehandler

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad din rolle er i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

Hvad er din rolle?

Når du som privat virksomhed, offentlig myndighed, fysisk person, institution eller ethvert andet organ behandler (f.eks. indsamler, registrerer, videregiver eller sletter) personoplysninger om andre personer, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad din rolle er i forbindelse med behandlingen. Det er vigtigt, fordi kravene til en dataansvarlig og en databehandler er forskellige.

Kort kan man sige, at den dataansvarlige afgør hvorfor (med hvilket formål) og hvordan (med hvilke hjælpemidler), personoplysningerne behandles. En databehandler er derimod den, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige – altså efter en instruks fra den dataansvarlige.  

Her på siden kan du blive klogere på, hvilken rolle du har i en given behandling af personoplysninger, og hvilke krav der følger med den rolle.