Hvad er dine forpligtelser?

Du er som dataansvarlig forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne og overordnet sikre, at der sker tilstrækkelig beskyttelse af de personoplysninger, som du behandler. Det kan du læse mere om, hvordan du gør på denne side. 

Den dataansvarliges forpligtelser

Det er som udgangspunkt dig som dataansvarlig, som har ansvaret for, at en behandling af personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen.

De grundlæggende principper

Databeskyttelsesreglerne indeholder endvidere en række grundlæggende principper, du som dataansvarlig altid skal overholde. 

De registreredes rettigheder

Hvis du er dataansvarlig, er det som udgangspunkt dig, der skal sørge for at iagttage de registreredes rettigheder.

Test dig selv

Kender du dine forpligtelser? Test dig selv.