Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (på engelsk European Data Protection Supervisor, forkortet EDPS) er den uafhængige databeskyttelsesmyndighed i Den Europæiske Unions (EU). EDPS er med andre ord ”datatilsyn” for EU’s institutioner og organer og er som sådan også medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Den Europæiske Tilsynsførendes opgaver er især at:

  • Føre tilsyn med og sikre beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred, når EU-institutioner og -organer behandler personoplysninger.
  • Rådgive EU-institutioner og -organer om alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger, f.eks. ved afgivelse af høringssvar i forbindelse med forslag til lovgivning, der kan påvirke privatlivets fred.
  • Overvåge ny teknologi, der kan påvirke beskyttelsen af personoplysninger.
  • Rådgive EU-Domstolen med ekspertrådgivning om fortolkning af databeskyttelseslovgivningen.
  • Samarbejde med de nationale databeskyttelsesmyndigheder og andre tilsynsorganer for at forbedre konsistens i beskyttelsen af personoplysninger.

Læs mere på EDPS' egen hjemmeside.