Brexit

Nedenfor får du et overblik over, hvilken betydning Brexit har for overførsel af personoplysninger til Storbritannien.

Brexit og overførsel af personoplysninger

Storbritannien forlod EU den 1. januar 2021. Det betød, at Storbritannien blev et såkaldt tredjeland, og at man derfor ved overførslen af personoplysninger til Storbritannien som udgangspunkt havde brug for et såkaldt overførselsgrundlag. Som led i udtrædelsesaftalen vedtog man dog i første omgang en overgangsperiode, der gjaldt indtil udgangen af juni 2021.  

Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser

EU-Kommissionen har efterfølgende den 28. juni 2021 godkendt Storbritannien som et sikkert tredjeland – både i relation databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesloven. Det skete ved udstedelsen af to såkaldte tilstrækkelighedsafgørelser, som betyder, at der kan overføres personoplysninger til Storbritannien uden et overførselsgrundlag.

Du kan læse de to tilstrækkelighedsafgørelser hér.

Hvad er en tilstrækkelighedsafgørelse?

EU-Kommissionen kan efter databeskyttelsesforordningen afgøre, at et tredjeland har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Det betyder, at man som dataansvarlig og databehandler kan overføre personoplysninger til Storbritannien på samme måde som før Brexit.

Har du yderligere spørgsmål til Brexit?

Kontakt os