Specialudvalg om det internationale databeskyttelsessamarbejde

Formål

Et centralt element i databeskyttelsesforordningen er et øget og mere formaliseret samarbejde mellem de europæiske datatilsyn, som har til formål at harmonisere fortolkningen af databeskyttelsesreglerne i EU. Det er i den forbindelse vigtigt, at Datatilsynet er i stand til at sikre, at danske interesser.  

Datatilsynet har etableret specialudvalget med det formål at give tilsynets interessenter et bedre indblik i Datatilsynets internationale databeskyttelsesarbejde samt en mulighed for at bidrage til dette arbejde og dermed styrke Datatilsynets varetagelse af danske interesser i det internationale samarbejde.

På møderne i specialudvalget orienterer Datatilsynet om verserende internationale sager og aktuelle spørgsmål på det internationale område, hvor udvalgets medlemmer har mulighed for at komme med input hertil.

Medlemmer af specialudvalget

Specialudvalget nedsættes og sammensættes af Datatilsynet og består af følgende medlemmer: 

 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • Justitsministeriet
 • Rigspolitiet
 • Finanstilsynet
 • Finans Danmark
 • Forsikring og Pension
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Domstolsstyrelsen
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Forbrugerombudsmanden
 • Institut for menneskerettigheder
 • Forbrugerrådet
 • Danmarks Statistik
 • Rådet for digital sikkerhed
 • Statens Serum Institut
 • Dataetisk Råd

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til specialudvalget om det internationale databeskyttelsessamarbejde, kan du skrive til dt@datatilsynet.dk