Job i Datatilsynet

I Datatilsynet ansætter vi dygtige, ambitiøse og ansvarlige medarbejdere, der vil være med til at passe på danskernes personoplysninger i en digital tidsalder. Vil du være med?

Hvordan er det at arbejde i Datatilsynet?

Det bliver du en del af

Hos Datatilsynet bestræber vi os på at være en arbejdsplads, der engagerer og udvikler vores medarbejdere. Vi elsker at udfordre hinanden og har tillid til hinandens arbejde.

Som ny medarbejder vil du blive mødt af lidt over 80 dygtige kolleger, der går til opgaverne med åbenhed og ansvarlighed. Det unikke ved at blive en del af teamet er, at vi er en sammensat gruppe af mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaringer. Det er med til at skabe gode resultater!

Vores faglighed bygger på høj kvalitet og grundighed i alle opgaver – og det er vigtigt for os at inddrage medarbejderne i det daglige arbejde.

Læs mere om vores strategiske grundlag her.

Aktuelle stillinger

Vi giver dig en god start

Hos Datatilsynet lægger vi stor vægt på, at du som ny medarbejder føler dig velkommen. Derfor er det vigtigt for os, at alle vores nye kolleger får en effektiv onboarding og god start allerede fra første dag. Alle nyansatte placeres i en vejlederordning den første tid af ansættelsen, hvor en kollega i en tilsvarende stilling vil være ansvarlig for oplæringen. På den måde er vi sikre på, at klæde dig godt på til dit nye job.

Mød dine kommende kollegaer

Delaram Ostadian-Lam

Delaram er jurist i Datatilsynet og er blandt andet med til at repræsentere Danmark i EU.

Anders Chemnitz

Anders er it-sikkerhedskonsulent og har hele tiden fingeren på pulsen, når det kommer til sikkerhed og digital udvikling.

Ditte Hector Dalhoff

Ditte er jurist i Datatilsynet og sætter pris på den store variation i opgaverne i hverdagen.

Hvad synes medarbejderne om at arbejde i Datatilsynet?

100 %

er tilfredse med jobbet som helhed

92 %

er tilfredse med måden deres kompetencer bruges på

94 %

er tilfredse med den måde deres enhed ledes på

96 %

er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø

Tallene stammer fra Datatilsynets seneste arbejdspladsvurdering i 2021.

God balance mellem arbejde og privatliv

(Svarene er angivet i procent)

Kan du se dig selv hos os?

Ved ansættelse i Datatilsynet lægger vi særligt vægt på, at du:

  • har et højt fagligt niveau
  • er engageret i dit arbejde og tager ansvar
  • har en stor arbejdskapacitet og er fleksibel, når det er nødvendigt
  • besidder høj integritet
  • har gode samarbejdsevner
  • fungerer godt socialt på arbejdspladsen og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø
  • har stor motivation for Datatilsynet og en forståelse for tilsynets rolle i samfundet

Det skal du vide...

Datatilsynet modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men du kan følge med i nye stillingsopslag i Datatilsynet her på siden - eller du kan tilmelde dig jobagenten, så du får besked, når vi slår nye stillinger op.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden om, hvad der rører sig i Datatilsynet.

Mangler du et hurtigt indblik i de vigtigste begreber inden for GDPR? Så kan du læse vores informationspjece her.

Læs om flere af medarbejderne hos Datatilsynet

Anne Bech, stabsmedarbejder, cand.soc.

”Som medarbejder i staben oplever jeg stor frihed og stort ansvar. Det er vildt motiverende. Datatilsynet er et sted i konstant udvikling, og der er kort vej fra ord til handling. Folk er rigtig dygtige, og jeg har virkelig udviklet mig både fagligt og personligt, siden jeg startede i Datatilsynet tilbage i 2016.”

Som stabsmedarbejder følger Anne Bech med i alt, hvad der sker i Datatilsynet. Hun har overblikket over økonomien og personalesituationen. Annes opgaver giver indblik i de større strategiske overvejelser, der er for Datatilsynet som myndighed. Hun arbejder bl.a. med politiske beslutninger, som har direkte betydning for Datatilsynet. Derudover har Anne været involveret i mange projekter. Hun har fx været med til at indføre mål- og driftsstyring i Datatilsynet – et projekt, som har stor betydning for sagsstyring og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Anne har en kandidat i socialvidenskab og arbejdslivsstudier. Med udgangspunkt i sin samfundsvidenskabelige baggrund har hun skabt en god balance mellem at arbejde med tilsynets økonomi, arbejdsmiljø og fremtidige udvikling som myndighed.

Martin Schadegg, IT-sikkerhedskonsulent, cand.polyt.

”Som én af få med kompetencer inden for softwareudvikling – i et hus fuld af jurister – er det sjovt at opleve, hvordan selv de simpleste værktøjer kan blive modtaget, som var det ren magi: ’Kan man det?!’ Det er fedt at bidrage med helt konkrete tekniske løsninger, så Datatilsynets maskineri kører en anelse mere smidigt.”

Som data arkitekt har Martin overblikket over de data, som tilsynet råder over - primært fra tilsynets sagsbehandling. Han forsøger, at strukturere tilsynets egne data og sammenstille dem med øvrige datakilder, så tilsynet bedst kan målrette sin indsats der, hvor der er størst risiko for overtrædelser af loven. Med udgangspunkt i sin proces- og forretningsforståelse har Martin bl.a. udviklet et værktøj, der kommunikerer med tilsynets øvrige systemer, og gør det muligt for Datatilsynet at håndtere og behandle det store antal anmeldte persondatabrud, som tilsynet modtager. Martin har en kandidat i matematisk modellering og har skrevet ph.d. i symmetrisk kryptologi på DTU.

Kasper Folmar, specialkonsulent, cand.jur.

"Datatilsynet er en fantastisk arbejdsplads, hvor man er med til at præge udviklingen på et dynamisk og spændende område, både nationalt og internationalt. Hver dag oplever man, hvor stor en værdi vores rådgivning og vejledning har for både borgere og organisationer. Jeg er omgivet af vildt dygtige kolleger, og så vi har et socialt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab, som jeg sætter stor pris på."

Kasper Folmar arbejder som juridisk specialkonsulent i Databeskyttelsesenheden. Foruden vejledning og rådgivning træffer Kasper afgørelse i både tilsyns- og klagesager, som Datatilsynet behandler. Derudover er han ansvarlig for at samarbejde med tilsynsmyndigheder i andre EU og EØS-lande om enhedens grænseoverskridende sager. Kasper har også været involveret i at udarbejde en vejledning om udmåling af bøder til fysiske personer, der overtræder databeskyttelsesreglerne.

Anne-Marie Müller, kontorfunktionær, kontoruddannet.

"I Datatilsynet er der rig mulighed for at dygtiggøre sig og skifte til nye områder, hvilket er med til at gøre det til en levende og spændende arbejdsplads. Vores arbejdsdag er præget af frihed under ansvar. Vi har indflydelse på egne opgaver, både sammensætning og udførelse, og har høj grad af selvstændighed i arbejdet.”

Som HR-medarbejder følger Anne-Marie Müller på tæt hold udviklingen i huset. Hun har fornøjelsen af at hjælpe og vejlede medarbejderne med spørgsmål om ferie, orlov, interne regler og generelle spørgsmål om løn. Derudover har hun været med til at implementere næsten alle versioner af ESDH-systemer og prøvet kræfter som projektleder – bl.a. i forbindelse med Datatilsynets tilslutning til Statens HR.  Anne-Marie startede som elev i tilsynet, og har gennem årene været hen over bogholderi, journalisering som både medarbejder og leder, sagsbehandling af private forskningssager og nu HR-medarbejder.