Rigsfællesskabet

Her kan du læse om reglerne for databeskyttelse i Grønland og på Færøerne. 

Grønland

Anmeldelser og tilladelser i Grønland

Læs om hvornår og hvordan du skal anmelde eller indhente tilladelse fra Datatilsynet. 

Fortegnelsen for Grønland

Fortegnelsen er en oversigt over igangværende behandlinger, som er anmeldt til tilsynet, og som tilsynet har færdigbehandlet.

Færøerne

Det færørske datatilsyn

Dátueftirlitið

For den behandling af personoplysninger på Færøerne, der foretages af færøske myndigheder og af private virksomheder, organisationer, mv., gælder den færøske databeskyttelseslov. Tilsynsmyndighed i forhold til denne lov er det færøske datatilsyn Dátueftirlitið.

Overførsler af personoplysninger til Færøerne og Grønland

Selvom Færøerne og Grønland er en del af Rigsfællesskabet, er de i databeskyttelsesretlig forstand at betragte som tredjelande.

Europa-Kommissionen har truffet en tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende Færøerne, som derfor er et sikkert tredjeland. Du skal dog være opmærksom på, at rigsmyndighederne (f.eks. politiet, kriminalforsorgen og rigsombudsmanden) ikke er omfattet af tilstrækkelighedsafgørelsen. Du skal derfor have et overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 46 eller kunne identificere en relevant undtagelse i artikel 49, hvis du vil overføre personoplysninger til disse myndigheder.

Europa-Kommissionen har ikke truffet en tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende Grønland, som derfor er et usikkert tredjeland. Hvis du ønsker at overføre personoplysninger til Grønland, skal du sørge for at have et overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 46 eller kunne identificere en relevant undtagelse i artikel 49.

Du kan læse mere om overførsler af personoplysninger til lande uden for EU her.