Generelt om tilsyn

En vigtig opgave for Datatilsynet er at føre tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige og databehandlere overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og retshåndhævelsesloven mv.

Datatilsynet fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige og databehandlere overholder reglerne for databeskyttelse. Tilsynsopgaven består af blandt andet i behandling af klagesager, håndtering af brud på persondatasikkerheden, sager, som vi løbende tager op af egen drift, og planlagte tilsynsaktiviteter. Alle disse sager kan munde ud i forskellige former for sanktioner - herunder kritik, påbud, forbud og bødeindstilling.

Her på disse sider kan du læse om, hvilke temaer der i spil for de planlagte tilsyn i løbet af året, og om de rettigheder og pligter, du har, hvis Datatilsynet fører tilsyn med behandlingen af personoplysninger i din organisation.