Hvad er dine rettigheder?

Når der behandles oplysninger om dig, har du en række rettigheder over for den, som behandler dine oplysninger.

Dine rettigheder

Ret til oplysning

Du har ret til at modtage en række oplysninger, når virksomheder, myndigheder og organisationer behandler oplysninger om dig.

Ret til indsigt

Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse

Du har som udgangspunkt ret til at få forkerte personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Hvilke rettigheder har du?

Få et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder der finder anvendelse, alt efter hvilken hjemmel den dataansvarlige har brugt.

Datatilsynets podcast

Vil du hellere lytte end læse?

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Når dine oplysninger bliver behandlet, bør du gøre dig klart, hvem der faktisk er ansvarlig for dine oplysninger.

Det er i denne forbindelse afgørende, hvem der er den "dataansvarlige". Det er den person, virksomhed, forening eller myndighed m.v., som afgør, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler dine personoplysninger behandles. "Databehandleren" er den, der behandler dine personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Du kan læse mere om de to roller i Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandler.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du gør din ret gældende over for den dataansvarlige, uden at denne efterkommer din anmodning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over den dataansvarlige.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.

Samtykke er ikke altid nødvendigt

Det er ikke altid nødvendigt for den dataansvarlige at indhente dit samtykke, inden der behandles oplysninger om dig. Det skyldes, at samtykke kun er et blandt flere mulige behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen.

Samtykke kan i nogle tilfælde være den mest egnede hjemmel til behandling af personoplysninger, men i andre tilfælde er det mere relevant at basere behandlingen på en af de andre hjemler – eksempelvis offentlig myndighedsudøvelse.

Du kan læse om de forskellige behandlingsgrundlag her.