Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen.

Når den dataansvarlige modtager din indsigelse, skal vedkommende tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Det kan f.eks. være, at du kommer med ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde skal den dataansvarlige genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Drejer din indsigelse sig om, at den dataansvarlige behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, skal den dataansvarlige stoppe med at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål, så snart han/hun modtager din indsigelse.

Du kan læse mere om din ret til indsigelse og om dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig. Det betyder, at oplysninger om f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også er personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger