Nordiske tilsyn styrker samarbejde om bl.a. beskyttelsen af børn

Dato: 18-10-2022

På et møde mellem de nordiske tilsyn blev der vedtaget en erklæring, som bl.a. sætter fokus på beskyttelsen af oplysninger om børn.

Den 13. og 14. oktober mødtes de nordiske datatilsyn i Helsinki for at drøfte aktuelle emner inden for databeskyttelse og for at dele erfaringer.

Ligesom det var tilfældet på det foregående møde i Stockholm, vedtog tilsynene en erklæring på mødet.

”Helsinki-erklæringen” understreger bl.a., at beskyttelsen af børns data er et særligt fokusområde for de nordiske tilsyn. I den forbindelse besluttede tilsynene at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med børn og onlinespil. Arbejdsgruppen skal bl.a. bidrage til at identificere muligheder for en fælles vejledningsindsats og håndhævelsesforanstaltninger.

Du kan læse Helsinki-erklæringen i sin helhed (på engelsk) her