Informationspligt

Her kan du læse om, hvilke oplysninger Datailsynet er forpligtet til at gøre tilgængelige her på hjemmesiden.

Det følger af lovbekendtgørelse nr. 145 af 24/02/2020 om offentlighed i forvaltningen bl.a., at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.  

1. På Datatilsynets hjemmeside skal følgende information bl.a. fremgå:

  • Overordnet information om Datatilsynets arbejds- og ansvarsområder
  • Aktuelle nyheder fra Datatilsynets forretningsområder
  • Overordnet information om Datatilsynets organisation, herunder organisationsdiagram, mission og vision
  • Årsrapporter og årsberetninger
  • Information til leverandører vedrørende fakturering

2. Indholdet ajourføres løbende, så oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende. 

3. Retningslinjerne trådte i kraft den 18. maj 2018.