Kunstig intelligens og databeskyttelse

Paneldebat om AI: Muligheder eller begrænsninger?

I anledning af Databeskyttelsesdagen 2024 afholdte Datatilsynet et event om AI med en række paneldeltagere. Debatten rettede fokus mod to centrale områder inden for brug af AI. Vi udforskede potentialet og udfordringerne ved AI i sundhedsvæsenet, herunder om AI kan understøtte et presset sundhedssystem. Samtidig diskuterede vi de væsentligste gevinster og risici ved danske organisationers brug af generativ AI, som hastigt vinder indpas. 

Regulatorisk sandkasse for AI

Relevant ekspertise og vejledning i GDPR til virksomheder og myndigheder, når de udvikler eller anvender AI-løsninger.

Skabelon til konsekvensanalyse