Brug af elektronisk udstyr

Brug af elektronisk udstyr

Databeskyttelsesretten finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Derfor vil uddannelsesinstitutioners behandling af personhenførbare oplysninger om elever på elektronisk udstyr som udgangspunkt være omfattet af databeskyttelsesretten. Da børn og unge ofte er mindre bevidste om eventuelle risici, konsekvenser, garantier og deres rettigheder hvad angår behandling af personoplysninger, nyder børn og unge en særlig beskyttelse i databeskyttelsesretten. Derfor skal uddannelsesinstitutioner, som behandler oplysninger om børn og unge, være særligt opmærksomme på reglerne.

Det betyder især, at uddannelsesinstitutionen skal have sin it-sikkerhed for øje. Datatilsynet kan i den forbindelse henvise til tilsynets vejledning om behandlingssikkerhed.

Datatilsynet har i en række sager taget stilling til kontrol af elevers brug af elektronisk udstyr.

Det er Datatilsynets opfattelse, at søgehistorikken på en pc eller en tablet, hvorigennem det vil være muligt at finde oplysninger om, hvilke hjemmesider den enkelte elev eller andre brugere af en pc eller tablet har besøgt på internettet, indeholder personoplysninger omfattet af databeskyttelsesretten.

En kontrol af elevers computere, uanset om det er skolens eller elevernes egne computere, vil derfor efter Datatilsynets opfattelse være en elektronisk behandling af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesretten. Såfremt der udføres kontrol af elevers pc brug, skal reglerne derfor overholdes.

Børn og unge fortjener ligeså meget respekt for deres privatliv som voksne. Det er derfor vigtigt, at hvis der udføres kontrol af elevers brug af elektronisk udstyr, at særligt reglerne om god databehandlingsskik, saglig behandling af personoplysninger og kravet om proportionalitet overholdes.